အဖွဲ့အကြောင်း

LLDD

      နားမကြားသူများစာတတ်မြောက်ရေးနှင့်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကို ၂ဝ၁၁ခုနှစ်ဧပြီလတွင် နားမကြားသူများ၏လိုအပ်ချက်အရစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

    နားမကြားသူများသည် ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား နှင့် ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုရှိသောလူနည်းစုများဖြစ်သည်။

 

    နားမကြားသူအများစုသည် စာဖတ်ရန်အခက်အခဲရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စာသည် အသံပေါ်တွင် မူတည်၍ ရေးထားခြင်းဖြစ်၍ အသံမကြားရသော နားမကြားသူများ အတွက် စာဖတ် ရန်အခက်အခဲရှိပါသည်။  ကျမ်းစာသည် လည်း  မြန်မာစာဖြင့်ရေးထားသော ကြောင့် နားမကြားသူများ၊ ဖတ်၍နားလည်ရန်ခက်ခဲပါသည်။

 

    ထို့ကြောင့် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားဖြစ်သည့် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကားသည် အမြင်ဆိုင်ရာဘာသာစကားဖြစ်သည့်အတွက် နားမကြားသူများအတွက် ကျမ်းစာကို Video  ဖြင့်ထုတ်လုပ်ပါသည်။

    ဤအဖွဲ့၌ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်း (၈)ဦးလည်း ရှိပါသည်။ (နားမကြားသူ ၇ဦးနှင့် နားကြားသူ (၁)ဦး)

ပန်းတိုင်။    ။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နားမကြားသူများကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိရန် နှင့် သမ္မာတရားကိုသိရှိရန် (၁တိ ၂:၄)

 

ရည်မှန်းချက် ။    ။

(၁) မြန်မာနားမကြားသူများအတွက်လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကားဖြင့် ကျမ်းစာထုတ်လုပ်ခြင်း

(၂) လက်သင်္ကေတ ဖြင့် ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်း

 

လှုပ်ရှားမှုများ။    ။

(၁) ကျမ်းစာ နှင့် ကျမ်းစာပုံပြင်များကို မြန်မာလက်သင်္ကေတပြဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်ဝေရန်

(၂) မြန်မာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကားဖြင့်ကျမ်းစာ သင်ကြားခြင်း

(၃) နားမကြားသူများ အကြောင်း နှင့် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကားအကြောင်း အသိပညာပေးခြင်း

 

လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောအရာများ။    ။

(၁) တမန်တော်ဝတ္ထု - ကျမ်းပိုဒ်များ

(၂) ဘုရားကိုအစေခံခြင်း - ကျမ်းစာပုံပြင်များ

 

   လက်တွဲလုပ်ဆောင်သောအဖွဲ့အစည်းများ

- မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းစာအသင်း- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်  ဖြန့်ချိရေးတွင် လည်းကောင်း လက်တွဲလုပ်ဆောင်ပါသည်။

- အာရှပစိဖိတ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (APSDA) နားမကြားသူများစာတတ်မြောက်ရေးနှင့်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၌ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပါဝင်ပါသည်။

မြန်မာနိူင်ငံကျမ်းစာအသင်း
APSDA

လက်တွဲလုပ်ဆောင်သောနားမကြားကျောင်းများ နှင့် နားမကြားအသင်းတော်များ

- မေရီချက်ပ် မင်းနားမကြားသောကလေးများကျောင်း - ရန်ကုန်

- မြူးရာ နားမကြားသောကလေးများကျောင်း               - ကလေးမြို့

- ဧမာနွေလ နားမကြားအသင်းတော်                              - ရန်ကုန်

- ရိတ်သိမ်းသူများ နားမကြား နှစ်ခြင်းအသင်းတော်       - ရန်ကုန်

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.